عضویت شخص حقوقی – عضویت

مدارک لازم جهت عضویت شخص حقوقی

تکمیل فرم درخواست عضویت.

تکمیل فرم بانک اطلاعات اعضای حقوقی.

 

ارائه اصل و کپی فیش پرداخت حق ورودیه شرکت به مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال و حق عضویت سالانه به ازای هرنفر عضو مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال. ارائه اصل پروانه اشتغال به کار مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره در یک یا دو رشته از رشته های هفت گانه ساختمان(در صورت وجود).

تصویر کلیه صفحات اساسنامه و آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور،آگهی آخرین تغییرات افراد صاحب امضای مجاز در شرکت.

گواهی تأئید صلاحیت در رشته یا رشته های مورد درخواست از سازمان مدیریت(در صورت وجود).

شماره حساب: ۱۱۳۱۲۰۱۰۰۲۱۲۳۴۴۷۷۵۰۸ پست بانک

 

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.