اعضاء کمیته ترویج مقررات ملی، ضوابط شهرسازی و اخلاق حرفه ای

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱ مسعود راويان
۲ سيد محمد حسين زاده
۳ طاهره عزتي
۴ حامد گرگين

 

 

اعضاء کارگروه نشریات

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱ حميد پورحيدر
۲ فرزاد پرورش دار شهرستاني
۳ آرمين پويا
۴ محمدامير كاكي زاده
۵ هژير دباغ
۶ نوشين ربيعي
۷ غلامعباس صفر پور
۸ مهرتاش لاله رخ