ردیف نام ونام خانوادگی سمت
۱ مهندس علیرضا سنائی دشتی
رئيس سازمان
۲ مهندس سید سعید علم بلادی نائب رئيس اول
۳ مهندس خسرو علیپور
نائب رئيس دوم
۴ مهندس مسعود راویان
دبير
۵ مهندس بهروز فرح شیرازی خزانه دار