قابل توجه کلیه مهندسین محترم عضو سازمان:

با توجه به تهیه تعدادی محدود بلیط استخر آقایان و بانوان از تاریخ  ۹۸/۱۰/۰۳ تا ۹۸/۱۰/۰۸ جهت ثبت نام بلیط به سامانه خدمات رفاهی مراجعه و جهت دریافت بلیط از تاریخ ۹۸/۱۰/۰۹ تا ۹۸/۱۰/۱۸ به واحد خدمات رفاهی و ورزشی سازمان مراجعه فرمایید.

مبلغ پرداختی برای هر قطعه بلیط ۵۰/۰۰۰ ريال و به صورت آنلاین در سامانه انجام می گردد.

۱- ارائه کارت عضویت به واحد مربوطه در هنگام تهیه بلیط الزامی می باشد.

۲- جهت اخذ بلیط پرداخت حق عضویت سال ۹۸ الزامی می باشد.

۳- به ازاء هر نفر حداکثر ۴ عدد بلیط تعلق می گیرد.

۴- در انتخاب تعداد بلیط های مورد نیاز دقت فرمایید، چرا  که بلیط های انتخابی غیر قابل استرداد یا تعویض می باشند.

۵- بلیط های استخر فقط جهت استفاده مهندسین و فرزندان آنها می باشد.

۶-  نظر به اینکه سایت ثبت نام راس ساعت ۲۴ مورخ ۹۸/۱۰/۰۸ مسدود می گردد،خواهشمند است تا قبل از زمان اعلام شده مراحل ثبت نام خود را تکمیل نمایید.

۷- در زمان مشخص شده که از تاریخ ۹۸/۱۰/۰۹ تا ۹۸/۱۰/۱۸ جهت تحویل بلیط به واحد رفاهی و ورزشی مراجعه نمایید و بعد از زمان مشخص شده بلیط تحویل نمی گردد.

۸ تاریخ اعتبار بلیط تا پایان سال ۹۸ بوده و غیر قابل تمدید و بعد از پایان مهلت اعتبار باطل می باشد.

آدرس استخر : بوشهر- کیلومتر ۴ جاده بوشهر-برازجان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

سانس بانوان: روزهای زوج از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰

سانس آقایان: روزهای فرد و جمعه از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰