در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۵۹ مورخه ۹۸/۰۹/۱۰ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • با توجه بند ۱۱ جلسه شماره ۵۷ مورخ ۹۸/۰۸/۲۶ هیات مدیره، به اتفاق آراء، آقای مهندس درمسرا با حفظ سمت، به عنوان مسئول واحد طرح و برنامه ریزی انتخاب شد.
  • نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۴۲۴ مورخ ۹۸/۰۹/۰۲ مسئول دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا در خصوص محل برگزاری دوره آموزشی جهت متقاضیان اخذ صلاحیت اجرای لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان قرائت و مقرر گردید که دوره های مذکور در شهرستانها برگزار شود. ضمناً کمیته آموزش و ترویج، موضوع نحوه افزایش تعرفه  حق الزحمه مدرسان این دوره ها در شهرستانها نسبت به مرکز استان را بررسی و اعلام نماید.
  • با توجه به نامه شماره ۱۱۴۹۴/د/ش م مورخ ۹۸/۰۲/۱۸ شورای مرکزی، به اتفاق آراء مصوب شد کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست، تا پایان سال جاری، زیر نظر کمیته نوآوری صنعت ساختمان فعالیت نماید.
  • نامه شماره ۹۸۳/۱/۱۵۲۱ مورخ ۹۸/۰۶/۰۴ مسئول واحد آموزش و نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۳۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۲۰ رابط کمیسیون تخصصی عمران در ارتباط با کتاب محاسبات کاربردی راه و ساختمان نوشته آقای مهندس محمدرضا فاضل زاده عضو سازمان نظام استان مطرح که به اتفاق آراء، مقرر گردید که ۵۰ جلد از ایشان خریداری شود.
  • نامه شماره ۹۸۳/۵/۲۵۴۰ مورخ ۹۸/۰۹/۱۰ مسئول دفتر نمایندگی گناوه به پیوست نامه فرمانداری گناوه در خصوص تقاضای تخفیف جهت ساختمان به مالکیت آقای عبدالرسول خلیلی مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید که صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مذکور رایگان صورت پذیرد.
  • به اتفاق آراء مقرر گردید به کارکنان نیمه وقت (پارت تایم) نیز مانند کارکنان تمام وقت، به تشخیص ریاست سازمان، پاداش شش ماهه اول سال جاری، حداقل چهارصد هزار و حداکثر هفتصد هزار تومان پرداخت گردد.
  • به اتفاق آراء مقرر گردید به مشاوران سازمان، جهت پاداش شش ماهه اول سال جاری، یک میلیون تومان پرداخت گردد.
  • درخواست دو نفر از مهندسین مبنی بر افزایش ظرفیت آنها بر اساس بند ۵-۳-۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قرائت و مقرر گردید در ارتباط با نافذ بودن مصوبه هیئت چهار نفره در اینمورد جهت سال جاری و سالهای آینده، از دبیرخانه هیئت چهار نفره استعلام شود.
  • نامه شماره ۹۸/۱۷۵ مورخ ۹۸/۰۸/۱۴ شرکت نمایشگاههای بین المللی بوشهر مبنی بر تقاضای در اختیار نمودن غرفه ویژه سازمان نظام مهندسی با درج لوگوی سازمان در تبلیغات نمایشگاه صنعت ساختمان (که در تاریخ های ۱۰ تا ۱۳ دی ماه سال جاری برگزار می گردد) مطرح و با توجه به توضیحات، اعضا نقطه نظرات خود را در اینمورد ارائه کرده و نهایتاً پس از سخنان اعضای موافق و مخالف و توضیحات تکمیلی خزانه دار سازمان، با اکثریت آراء، با اختصاص غرفه در نمایشگاه مخالفت شد. ضمناً با درج لوگوی سازمان به منظور حمایت از نمایشگاه، با اکثریت آراء موافقت شد.
  • نامه در ارتباط با دیوار SLP و عدم اجرای آن علیرغم طراحی بر اساس این دیوار مطرح و بررسی موضوع و ارائه راهکار به کمیته ای متشکل از آقایان مهندس علم بلادی، بهروزی و راویان و یک نماینده از کمیسیون تخصصی سازه، کمیته نظارت و نماینده شهرداری (حداکثر در ۳ جلسه) ارجاع شد.