به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در دوره های ارتقا پایه و اجرا می رساند زمان و مکان برگزاری آزمون های پایان دوره به شرح جدول زیر می باشد:

 

مکان : دانشگاه خلیج فارس بوشهر – دانشکده علوم پایه

 

برنامه امتحانات دوره های ارتقا پایه و اجرا