به اطلاع می رساند جهت ثبت نام در دوره های ارتقا پایه مهندسین به سایت ptc.pgu.ac.ir مراجعه نمایید.