به اطلاع می رساند جهت ثبت نام در دوره های ارتقاء پایه مهندسین و دوره های اجرا در فصل پاییز به سایت (ptc.pgu.ac.ir) مراجعه نمایید.