بدینوسیله به اطلاع می رساند در راستای افزایش رفاه حال مهندسین ، سازمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت سهامی بیمه کوثر در خصوص بیمه نامه درمان گروهی نموده است.

شایان ذکر است حق بیمه هر فرد در طول بیمه طی یکسال از تاریخ ۹۷/۰۷/۰۱ الی ۹۸/۰۶/۳۱ به مبلغ ۶/۹۶۰/۰۰۰ ريال می باشد

بر اساس این قرارداد کلیه مهندسین عضو سازمان می توانند در اسرع وقت با مراجعه به آدرس های زیر جهت ثبت نام اقدام نمایید.

۱)     روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۳۰ در سازمان نظام مهندسی ساختمان

۲)     همه روزه – دفتر بیمه کوثر نمایندگی محمدی از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ به آدرس بوشهر- روبروی استانداری – خیابان بعثت – جنب نانوایی

زمان ثبت نام از شنبه ۹۷/۰۸/۱۹ الی شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ می باشد.

 

قرارداد بیمه درمان

قرارداد مازاد بیمه درمان