قابل توجه کلیه ناظرین محترم

نامه مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر در خصوص ایمن سازی و ساماندهی تمام گودبرداری های صورت گرفته در شهر و در مجاورت اماکن مسکونی، دولتی و مدارس جهت مطالعه و هرگونه اقدام لازم از طرف ناظرین محترم ابلاغ می گردد.

متن نامه