قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا محترم سازمان می رساند، نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از تاریخ ۱۰ الی ۱۴ دی ماه سال ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بوشهر برگزار می گردد. همچنین در نمایشگاه فوق غرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر نیز دائر می باشد.