قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

طبق گزارش واحد روابط عمومی سازمان، طی حکمی از سوی هیئت مدیره سازمان، آقای مهندس وحید درمسرا به سمت مدیر اجرائی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر منصوب گردید. امید است ایشان در راستای امور محوله در پناه خداوند متعال موفق و مؤید باشند.