قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

به اطلاع می رساند جهت ثبت نام در دوره های ارتقا پایه مهندسین و دوره های اجرا در فصل  زمستان به سایت ptc.pgu.ac.ir مراجعه نمایید.