به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، اولین جلسه هیئت رئیسه سازمان با مسئولین محترم دفاتر نمایندگی در روز شنبه مورخه ۹۷/۱۰/۰۸ در محل سالن جلسات دفتر ریاست سازمان تشکیل گردید. جلسه فوق با خوش آمد گویی آقای مهندس سنائی دشتی ریاست سازمان به مسئولین دفاتر و معرفی اعضای هیئت رئیسه و عوامل اجرائی سازمان آغاز گردید و در ابتدای جلسه ریاست سازمان در خصوص مسائل و مشکلات سازمان و راهکارهای مقابله با مشکلات پیش رو با همکاری و ارائه همفکری دفاتر نمایندگی و عوامل اجرائی آن در شهرستان ها سخنانی را بیان نمودند و پس از آن وقت جلسه را در اختیار مدعوین جلسه برای ارائه موارد و مشکلات شهرستان ها قرار دادند. سپس مسئولین دفاتر نمایندگی به ترتیب موارد و مشکلات خود را یکی پس از دیگری به اطلاع هیئت رئیسه سازمان رساندند و درخواست نمودند که این گونه جلسات هر ۳ ماه یکبار در جهت پیشرفت اهداف دفاتر نمایندگی و انجام امورات تشکیل گردد. در پایان جلسه هم نائبان رئیس سازمان آقایان مهندس علم بلادی و علی پور و مدیر اجرائی سازمان آقای مهندس درمسرا مواردی را برای پیشبرد اهداف سازمان در شهرستان ها و دفاتر نمایندگی بیان نمودند. جلسه مذکور با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر