با توجه به عقد تفاهم نامه فی مابین سازمان و شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر و اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف آب ساختمانهایی که تحت پوشش تفاهم نامه مذکور اقدام به اخذ انشعاب آب نموده اند، مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از سازمان و گروه های تخصصی آن تقدیر و تشکر بعمل آورده است.

 

متن تقدیرنامه(لطفا کلیک نمائید)