«به نام ایزد منان»

خدای را شاکریم که به ما فرصت داد در روز مهندس از خدمتگزاران استان عزیزمان در جشن های مختلف در حد توان ابراز قدردانی نماییم، تلاش شد مراسم در جای جای استان با بیشترین نقاط قوت و در شأن شما و خانواده محترمتان برگزار شود و کاستی های احتمالی و تنوع سلیقه های مختلف را سعی بر پوشش داشتیم.

چگونه می توانم از خدمات شایسته هیئت مدیره محترم و همکارانم در سازمان که برای برگزاری بزرگداشت روز مهندس تمام توان خود در روزهای پایانی سال و حجم کاری فشرده معمول که در این ایام متداول است تشکر و سپاسگزاری کنیم.

اعضا محترم هیئت مدیره امکان بزرگی را فراهم ساختند که فراموش شدنی نیست و این همدلی و همراهی را ارج می نهیم.

مدیر اجرائی محترم سازمان و روابط عمومی و سایر کارکنان یک خاطره فراموش نشدنی را خلق کردند.

امسال جشن روز مهندس در جای جای استان و در برگیرنده همه نقاط بود.

مسئولین دفاتر نمایندگی و کارکنان آن علیرغم کمبود امکانات سعی و تلاش وافر در برگزاری مراسم روز مهندس بکار بردند.

حضور گرم مسئولین استانی و شهرستانی در این مراسم در پی پیام های گرم و تبریک روز مهندس همراهی آنان را با جامعه مهندسی استان نمودار کرد.

به امید روزهای پر از موفقیت و شادی و نشاط برای ایران و علی الخصوص جامعه مهندسین

علیرضا سنائی دشتی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان بوشهر