لوگوی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

اهم مصوبات جلسه شماره ۶۴ مورخه ۹۸/۱۰/۱۵ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۶۴ مورخه ۹۸/۱۰/۱۵ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۱۸۳۹۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۴ کارشناس ارشد مالیاتی استان در خصوص وضعیت بدهی مالیاتی ارزش افزوده سال های ۹۰ تا ۹۶ سازمان […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۶۳ مورخه ۹۸/۱۰/۰۸ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۶۳ مورخه ۹۸/۱۰/۰۸ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۷۰۵۲/خ/۹۸ مورخ ۹۸/۰۹/۱۳ شرکت خانه سازی پارسمان سازه در مورد مالکیت سیستم سقف کوبیاکس قرائت شد. نامه شماره ۳۳۱۳۲/د/ش م […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۶۲ مورخه ۹۸/۱۰/۰۱ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۶۲ مورخه ۹۸/۱۰/۰۱ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: بر اساس بند «ح» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و مطابق اعلام نظر دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم لزوم برگزاری مناقصه […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۶۱ مورخه ۹۸/۰۹/۲۴ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۶۱ مورخه ۹۸/۰۹/۲۴ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۷۴۰/۱۳۸۳۸ مورخ ۹۸/۰۹/۱۹ اداره کل راه و شهرسازی با موضوع درخواست ارسال اقدامات انجام شده در خصوص اجرای بندهای ذیل […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۶۰ مورخه ۹۸/۰۹/۱۷ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۶۰ مورخه ۹۸/۰۹/۱۷ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۴۷۵ مورخ ۹۸/۰۹/۰۳ بپیوست «ضوابط و مقررات نحوه محاسبه متراژ نقشه ساختمانها» و «نظام نامه کمیسیون کنترل نقشه» قرائت و […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۵۹ مورخه ۹۸/۰۹/۱۰ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۵۹ مورخه ۹۸/۰۹/۱۰ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: با توجه بند ۱۱ جلسه شماره ۵۷ مورخ ۹۸/۰۸/۲۶ هیات مدیره، به اتفاق آراء، آقای مهندس درمسرا با حفظ سمت، به عنوان […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۵۸ مورخه ۹۸/۰۹/۰۳هیئت مدیره سازمان

  در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۵۸ مورخه ۹۸/۰۹/۰۳ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۱۳۱۸۰/د/ش م مورخ ۹۸/۰۸/۲۷ شورای مرکزی بپیوست بخشنامه شماره ۱۲۱۰۰۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۸/۰۸/۲۱ وزیر راه و شهرسازی با موضوع شیوه […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۵۷ مورخه ۹۸/۰۸/۲۶ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۵۷ مورخه ۹۸/۰۸/۲۶ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۱۲۸ مورخ ۹۸/۰۷/۲۹ قرائت شد و مقرر گردید که با شرکت گاز مکاتبه شود و از شورای مرکزی هم در […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۵۶ مورخه ۹۸/۰۸/۱۹ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۵۶ مورخه ۹۸/۰۸/۱۹ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: تراز مالی سال ۹۷ به اتفاق آراء به تصویب رسید. نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۱۸۲ مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ موضوع درخواست پرداخت پاداش شش ماهه اول […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۵۵ مورخه ۹۸/۰۸/۱۲ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۵۵ مورخه ۹۸/۰۸/۱۲ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۰۶۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۳ خانم صورتجلسه شماره ۱۸ کمیسیون تخصصی معماری مطرح و با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر عضویت خانم ها […]

بیشتر...

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.